Dự án EPIC hỗ trợ Bình Dương phòng, chống HIV/AIDS Dự án Tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng, chống HIV/AIDS (Dự án EPIC) đã góp phần hỗ trợ Bình Dương triển khai nhiều hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Góp phần giúp cho hệ thống phòng, chống HIV/AIDS được kiện toàn, công tác quản lý bệnh nhân nhiễm HIV và...
Các tổ chức xã hội: Đồng hành với Chính phủ trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS Nhìn lại những năm đầu của đại dịch HIV/AIDS, chỉ có một số ít các tổ chức phi chính phủ trong nước tham gia vào công tác phòng, chống, tuy nhiên đến nay đã có hàng trăm tổ chức tham gia vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.
Dự án Vusta: Cộng đồng góp phần hỗ trợ các mục tiêu phòng, chống HIV/AIDS Các tổ chức cộng đồng, xã hội không chỉ đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, mà còn góp phần bảo đảm kết quả bền vững trong công tác này. Để đạt được các mục tiêu trong hoạt động này, việc duy trì bền vững các tổ...
Các CBO hỗ trợ Bình Dương tiến gần hơn tới các mục tiêu phòng, chống HIV/AIDS Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 3 nhóm tổ chức hoạt động vì cộng đồng (CBO) bao gồm: Nhóm Kết nối trẻ, Trăng khuyết, Ánh Dương hoạt động rất tích cực và hiệu quả trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.
Khánh Hòa: Các CBO hỗ trợ tích cực cho đối tượng đích biết được tình trạng bệnh Những năm qua, bên cạnh sự tham gia của các cơ quan chức năng, thì sự tham gia mạnh mẽ của các nhóm, tổ chức xã hội hoạt động dựa vào cộng đồng (CBO) trong công tác phòng chống HIV/AIDS đã mang lại những hiệu quả rõ rệt. Điển hình...