Nghệ An: Chi 10 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 3.000 người cai nghiện ma túy Từ năm 2016 tới nay, tỉnh Nghệ An đã trích hơn 10 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 3.000 người cai nghiện ma túy. Mặc dù đã có sự hỗ trợ về nguồn kinh phí nhưng công tác cai nghiện vẫn đang hết sức khó khăn.
Yên Bái phấn đấu không phát sinh các tụ điểm phức tạp về ma túy Nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của các cấp chính quyền; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Lồng ghép...
Khánh Hòa: Còn nhiều khó khăn trong điều trị Methadone Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có 637 bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện đang được điều trị bằng thuốc thay thế Methadone. 90% bệnh nhân được cải thiện về sức khỏe, có ý thức, trách nhiệm với bản thân và gia đình. Tuy nhiên, công tác điều...
Quảng Nam: Nâng cao công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn...
Thanh Hóa: Đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 5/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.