Vĩnh Phúc: Giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm đối với đời sống xã hội Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020, công tác phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc góp phần giảm thiểu tác hại của tệ nạn này đối với đời sống xã hội.
Khánh Hòa: Tập trung các biện pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Khánh Hòa tập trung các biện pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm, mang lại những kết quả tích cực.
Hải Phòng: Tệ nạn mại dâm đã giảm Việc thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 đã cơ bản làm giảm tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Sóc Trăng triển khai nhiều mô hình phòng, chống mại dâm Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Sóc Trăng triển khai nhiều mô hình phòng, chống mại dâm tại các địa phương, mang lại hiệu quả tích cực.
Hà Nội: Tăng cường phối hợp liên ngành phòng, chống mại dâm Các Sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch phòng chống mại dâm, đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai đến các đơn vị trực thuộc...