Đưa Luật Phòng, chống ma túy vào cuộc sống (Chinhphu.vn) – Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được đánh giá là có nhiều điểm tiến bộ, phù hợp với thực tiễn hiện nay, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật. Tuy nhiên, để đưa luật vào cuộc sống bên cạnh việc đẩy mạnh công tác...
Kiểm soát chặt chẽ dược chất gây nghiện, thuốc thú y có chứa chất ma túy (Chinhphu.vn) - Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 (được Quốc hội thông qua tháng 3/2021, có hiệu lực từ ngày 1/1/2022) đã bổ sung nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc tiền chất, thuốc thú y có...
6 điểm làm ‘thay đổi’ công tác cai nghiện và quản lý sau cai (Chinhphu.vn) - Luật Phòng, chống ma túy 2021 và Nghị định 116/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện đã có những thay đổi rất quan trọng trong...
Hải quan: Thúc đẩy hoàn thiện thể chế để phòng chống ma túy hiệu quả hơn (Chinhphu.vn) - Hoàn thiện thể chế, quy định, quy trình nghiệp vụ phòng chống ma túy (PCMT) của lực lượng Hải quan là một trong những định hướng giải pháp trọng tâm, nhằm tạo tiền đề, cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai có hiệu quả,...
Một tương lai trung lập về HIV (Chinhphu.vn) - Năm 2021 đánh dấu 40 năm kể từ khi phát hiện ra virus HIV và bệnh AIDS - căn bệnh mà chúng ta vẫn đang phải đối phó cho đến ngày nay. Trong khi những tiến bộ y tế trong nghiên cứu, phòng ngừa và điều trị đã...