Hình thành thế trận thống nhất, liên hoàn trong đấu tranh tội phạm ma tuý Theo phân công nhiệm vụ, mỗi lực lượng có nhiệm vụ riêng và địa bàn hoạt động khác nhau, nhưng đều có chung mục tiêu ngăn chặn hoạt động của tội phạm về ma túy (TPVMT). Do vậy, công tác phối hợp giữa các lực lượng là tất yếu khách...
Điều kiện cần và đủ để phát triển cai nghiện tự nguyện Phát triển cai nghiện tự nguyện (CNTN) là một chủ trương lớn nhưng hiện vẫn gặp nhiều khó khăn. Cần đảm bảo đồng bộ cả điều kiện "cần" và "đủ" để phát triển CNTN.
Bạn trẻ châu Á nói gì về quan hệ tình dục an toàn? Vấn đề tình dục an toàn đóng vai trò quan trọng ở nhiều nước, được chính phủ quan tâm. Tuy nhiên, mỗi quốc gia có một nét văn hóa riêng, một số bạn trẻ châu Á đã chia sẻ về trải nghiệm ở nước họ, cũng như ảnh hưởng của...
Cần sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống ma tuý Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) cho đến nay bộc lộ nhiều bất cập. Bên cạnh đó, xuất phát từ diễn biến tình hình thực tế về ma túy và tội phạm ma túy hiện nay, việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng...
Xử lý tội phạm về ma túy của Cơ quan công tố theo pháp luật một số nước Châu Á Bất cứ một vụ án ma tuý của một quốc gia nào cũng đều có đóng góp quan trọng của Cơ quan công tố (Viện công tố/Viện kiểm sát). Mọi hoạt động của Cơ quan công tố đều phải tuân theo quy định của pháp luật.