Hòa Bình: Kiềm chế gia tăng số người sử dụng ma túy

Thứ ba 24/03/2020 09:45

Địa phương phấn đấu cuối năm 2020 kiềm chế gia tăng số người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy hiện có trong danh sách quản lý so với cùng kỳ năm 2019.

UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy; phòng, chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là cấp cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, các cơ sở điều trị cai nghiện ma túy và các điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng...

Năm 2020, UBND tỉnh phấn đấu: 100% xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về phòng, chống tệ nạn xã hội; phấn đấu cuối năm 2020 kiềm chế gia tăng số người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy hiện có trong danh sách quản lý so với cùng kỳ năm 2019. Tổ chức, điều trị, cai nghiện mới bằng các hình thức phù hợp cho 90% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý ngoài cộng đồng. 100% người hoàn thành chương trình cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện của tỉnh được quản lý, tư vấn, giám sát, hỗ trợ, giúp đỡ bằng các hình thức phù hợp.

Phấn đấu giữ vững 80% trở lên xã, phường, thị trấn đạt chuẩn được công nhận xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Để đạt được mục tiêu, theo UBND tỉnh, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết tác hại của tệ nạn ma túy, mại dâm nhất là một số loại ma túy mới. Tổ chức thực hiện hiệu quả biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy có đủ điều kiện áp dụng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính để cai nghiện.

Đổi mới công tác cai nghiện ma túy theo hướng cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện, điều trị tại cộng đồng; giảm dần cai nghiện bắt buộc; xã hội hóa công tác cai nghiện điều trị nghiện. Lồng ghép công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy với các chương trình xóa đói, giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm... Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra của Đội kiểm tra liên ngành các cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng, chống mua bán người, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, xa, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân...

Nhật Thy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh