Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
385/BC-STTTT 13/08/2020 Báo cáo tuyên truyền thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2016 - 2020
187/BC-UBND 20/07/2020 Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020
1038/BC-SLĐTBXH 02/07/2020 Báo cáo công tác tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai
45/BC-BYT 15/01/2020 Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
3365 /SKHĐT-VP 05/11/2019 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2019
4133/BC-SYT 01/11/2019 Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực y tế năm 2019
156/BC-UBND 02/07/2019 Tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Cần Thơ
130/BC-STTTT 18/06/2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống AIDS và phòng chống, quản lý cai nghiện ma túy, mại dâm (giai đoạn 2017 đến tháng 5 năm 2019)
277/BC-UBND 09/05/2019 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện một số chế độ hỗ trợ cho công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện.
29/BC-BCĐ 08/04/2019 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
79/BC-UBDT 12/06/2018 Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
420/BC-STTTT 18/05/2018 Báo cáo tổng kết công tác phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2018
1229/BC-BYT 04/12/2017 Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và nhiệm vụ trong tâm năm 2018 của Bộ Y tế
156/BC-UBDT 07/12/2015 Kết quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
175/BC-UBND 18/08/2015 Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
70/BC-UBND 23/07/2015 Báo cáo tổng kết 5 năm triển khai chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
242/BC-UBND 21/07/2015 Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiên Chương trình hành động phòng chống mại dâm giai đoạn 2011-2015
561 18/06/2015 Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
38/BC-BLĐTBXH 04/05/2015 Báo cáo tình hình quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị quyết số 77⁄2014⁄QH của Quốc Hội
13/08/2012 Hướng dẫn tra cứu nhanh cho chương trình nghiên cứu quốc gia về HIV/AIDS