Đảm bảo thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy trong thời gian dịch COVID-19

Thứ hai 11/01/2021 15:00

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, năm 2020, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống tệ nạn ma túy được tăng cường; có các giải pháp bảo đảm thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát mạnh.

Học viên cai nghiện tham gia các hoạt động tập thể. Ảnh Nhật Thy


Sau khi đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan ở địa phương tiến hành lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với những trường hợp người nghiện ma túy theo quy định; tổ chức tốt công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy nhằm bảo đảm an toàn và trật tự xã hội. Tính đến hết tháng 10 năm 2020 các cơ sở cai nghiện ma túy trên cả nước đã điều trị, cai nghiện cho 64.549 lượt người, trong đó số tiếp nhận mới là 26.305 người (số cai nghiện tự nguyện: 8.436 lượt người, số cai bắt buộc theo quyết định của Tòa án: 17.869 lượt người), số chuyển từ năm 2019 sang 38.244 người, số tái hòa nhập cộng đồng 19.563 người.

Hiện nay, tổng số người đang quản lý tại cơ sở cai nghiện: 38.409 người, trong đó 30.253 người cai nghiện bắt buộc, 5.181 người cai nghiện tự nguyện và 2.975 người trong cơ sở xã hội. Duy trì hoạt động 5.892 tổ công tác cai nghiện ma túy với 42.804 lượt cán bộ tham gia; trong năm đã vận động được 2.663 lượt người đăng ký cai nghiện tại cộng đồng và 3.011 lượt người đăng ký cai nghiện tại gia đình; phát triển hình thức cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện dân lập cho khoảng gần 1.276 lượt người; tổ chức quản lý sau cai cho 26.876 người. Bên cạnh đó, 16 cơ sở cai nghiện ma túy do tư nhân thành lập đã cai nghiện cho khoảng gần 4.000 lượt người.

Giai đoạn 2016-2020, các mô hình thí điểm trong cai nghiện ma túy bước đầu có hiệu quả, nhiều địa phương ban hành các chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ cho công tác cai nghiện ma túy. Mục tiêu đề ra năm 2020 và 5 năm 2016-2020 là: Áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc cho 100% người nghiện ma túy có quyết định của Tòa án; tỷ lệ người nghiện ma túy được điều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản lý đạt 72% cơ bản hoàn thành.

Thời gian tới, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện cho người nghiện ma túy, nhất là cai nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng, gia đình. Nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ công tác điều trị, cai nghiện cho người nghiện ma túy; phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ cai nghiện tại gia đình.

 

Nhật Thy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh